Mezunlarımız

Artuğ Eren COŞKUN

Tez Başlığı: Kurumsallaşma ve Lojistik Performans Arasındaki İlişki: Batı Akdeniz Bölgesinde Lojistik Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Rıdvan KADIOĞLU

Tez Başlığı: Havacılık Organizasyonlarında Çalışan Lojistik Profesyonellerinde İş Doyumu ve Tükenmişlik: Kokpit ve Kabin Personelleri Üzerine Bir Uygulama

Tolga Seçkin ZAFER

Tez Başlığı: Osmanlı Ordusunun Lojistik Sistemi: 16-19’uncu Yüzyıllar Ağırlıklı Bir İnceleme

Hakan ARSLANHAN

Tez Başlığı: Ulaştırma Modu Seçimi Probleminin Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Çözümlenmesi ve Bir Uygulama,

Selin BOLAT

Tez Başlığı: Dördüncü Sanayi Devriminin Lojistik Sektörüne Etkileri: Antalya Bölgesinde Lojistik Faaliyette Bulunan İşletmelerde Bir Araştırma

Gizem AĞAOĞLU PAŞAOĞLU

Tez Başlığı: Lojistik Faaliyetlerin Hizmet Kalitesi: Kargo Şirketlerinde Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Bir Uygulama

Bahadır GÖNENÇ

Tez Başlığı: Lojistik Eğitiminde Karşılaşılan Problemler: Ortaöğretim Ulaştırma Hizmetleri Öğretmenlerine Yönelik Bir Araştırma

Büşra TİLKİ YILMAZ

Tez Başlığı: Tek Yol Tek Kuşak Projesi Bağlamında Türkiye’nin Lojistik Üs Olma Potansiyelinin Belirlenmesi: Çok Yönlü Bir Analiz

Natalia Juliana TAVERA ARENAS

Tez Başlığı: Kolombiya – Avrupa Birliği Serbest Ticaret Anlaşmasının Kolombiya’nın Dış Ticareti Üzerindeki Etkisi

Esin ÇAKIR

Tez Başlığı: Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Kapsamında Yeniden Üretim Tesis Yer Seçimi ve Bir Uygulama

Sinem KAYA

Tez Başlığı: Türkiye’de Demiryolu İstasyonu Seçimi ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Uygulaması

Ayşegül APAYDIN

Tez Başlığı: Tedarik Zinciri Yönetiminde İhracat Operasyonlarının Yeri, Problemleri, Çözüm Önerileri ve Bir Araştırma

Hasan Emin GÜRLER

Tez Başlığı: Havayolu Ulaşımını Tercih Eden X ve Y Kuşağı Müşterilerin Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi

Abdisamad Abdirahman OMAR

Tez Başlığı: Tedarik Zinciri Entegrasyonunun Operasyonel Performans Üzerindeki Etkisi: Somali Uluslararası Ticaret İşletmelerinde Bir Araştırma

Shakhnaz MAXUTOVA

Tez Başlığı: Sürdürülebilirlik Uygulamaları ile Lojistik Performans Arasındaki İlişki: Kazakistan Almatı Bölgesinde Faaliyet Gösteren Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma

Hüseyin Ali ERSOY

Tez Başlığı: Konteyner Taşımacılığında Doğrulanmış Brüt Ağırlık ve Demokratik Tartım Uygulaması: Limanlara ve İhracatçılara Etkileri

Duygu Bilken ÜNLÜ

Tez Başlığı: Lojistikte Taşıma Modu Seçim Kararına Etki Eden Faktörlerin Analizi

Havzullah YILMAZ

Tez Başlığı: Sürdürülebilir Ulaştırma Ekseninde İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi ve Taksi 090 Projesi

 

 

 

Misyon

Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, sorun çözmeye odaklı, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, bilgi teknolojilerine hakim, sosyal ve etik değerleri özümsemiş, bilgili, çağdaş, özgür ve girişimci ruhlu gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Özel sektörün ihtiyaç duyacağı, sektöre yön verebilecek, yetkinlik sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, rekabetçi, sosyal sorumluluk sahibi, yabancı dilde iletişim kurabilen, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, uygulamaya dönük, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan nitelikli insan gücünü yetiştirecek alanında en çok bilinen ve tercih edilen öncü ve lider bir bölüm olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası)
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 20 78
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)