İstihdam Olanakları

Uluslararası ticaret, küreselleşen ekonomik ilişkilerle birlikte daha fazla karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Ülkemizin coğrafi konumu ve özellikleri ile birlikte hızla gelişen ulaşım imkânları sayesinde lojistik sektörünün büyük bir hızla gelişeceği bir gerçektir. Bu nedenlere bağlı olarak, uluslararası ticaret işlemlerini, finansman şekillerini ve lojistik faaliyetleri bilen yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik bölümlerinde iş bulabilme imkanları elde etmekle beraber özellikle ithalat ve ihracat firmalarında çalışma imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca çeşitli kuruluşların üretim, depolama, nakliye, pazarlama bölümlerinde, kargo ve nakliye firmalarında, dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde çalışabilirler. Mezunlar ithalat-ihracat uzmanı, dış ticaret elemanı, satın alma uzmanı, satış temsilcisi (iç-dış piyasa) ve pazarlama elemanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca, işletme lojistiği alanı da çok önemli iş olanakları sağlamaktadır. Mezunlarımız gerek hizmet sektöründe gerekse imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların lojistik, satın alma, satış, dağıtım gibi çeşitli bölümlerde geniş iş fırsatları bulabilmektedirler.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, taşımacılık sektörünü yeniden düzenlemek amacıyla, 4935 sayı ve 10/07/2003 tarihli bir kanun ve bağlı yönetmelikleri ile lojistiğin en önemli faaliyet alanlarından biri olan “taşımacılık” sektörünü yeniden şekillendirmiştir. Bu kanun ve bağlı yönetmelikleriyle sektör şirketlerinin bilgili ve yetenekli kişiler tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler gereğince orta ve üst düzey yönetici olabilmek için yeterlilik belgesi (sertifika) zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre, orta kademe yönetici olabilmek için dört yıllık ilgili fakülte eğitimi yeterli olurken, üst kademe yönetici olabilmek için adı geçen alanda yüksek lisansın tamamlanması koşulu aranmaktadır.

Misyon

Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, sorun çözmeye odaklı, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, bilgi teknolojilerine hakim, sosyal ve etik değerleri özümsemiş, bilgili, çağdaş, özgür ve girişimci ruhlu gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Özel sektörün ihtiyaç duyacağı, sektöre yön verebilecek, yetkinlik sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, rekabetçi, sosyal sorumluluk sahibi, yabancı dilde iletişim kurabilen, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, uygulamaya dönük, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan nitelikli insan gücünü yetiştirecek alanında en çok bilinen ve tercih edilen öncü ve lider bir bölüm olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası)
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 20 78
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)