Bölümün Konusu

Son yıllarda küreselleşme ile birlikte uluslararası mal ve hizmet ticareti ile sermaye akımlarında geçmiş ile kıyaslanamayacak bir canlılık ve karmaşıklık görülmektedir. Ekonomik ve siyasi sınırların iyice saydamlaştığı günümüzde, uluslararası ticaret ülke ekonomilerinde artan oranda önem kazanmaktadır. Bu sürecin en önemli ayakları bilgi ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmelerdir. Bu gelişmeler sayesinde hem piyasalar arasındaki etkileşim artmakta hem de ulaştırma olanakları gelişmektedir. Artık geleneksel sektörlerde daha çok sayıda ürünün dış ticareti yapılabilmektedir. Katma değerli süreçlerin ve faaliyetlerin önem kazanmasıyla bütünleşik tedarik zinciri yönetimi firmaların verimlilik ve etkinlik odaklı çalışmalarında ana nokta olmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü konu olarak farklı ancak birbirleri ile yakın ilişki içinde olan iki alandan oluşmaktadır: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi.

Uluslararası ticaret farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin (çok uluslu şirketlerin) yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı gibi farklı ancak birbirlerini tamamlayan alanları içermektedir.

Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır.

Diğer taraftan, “lojistik” sadece bir taşımacılık faaliyeti anlamında değil mal, hizmet, bilgi gibi farklı bileşenlerin teslim alınması, depolanması, müşterinin istedikleri zaman ve yerde teslim edilmesi gibi etkinliklerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesidir. Lojistik, taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin bütünleşik ve uyumlu bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir.

Günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümünün genel anlamda konusu bunlardır. Fakültemiz bünyesindeki dört yıllık eğitim süresi boyunca ekonomi, finans, işletmecilik, pazarlama ve yabancı dil alanlarında çeşitli dersler verilmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca son dönemlerinde üniversite – sanayi iş birliği doğrultusunda iş yerlerinde uygulamalı eğitim göreceklerdir.

Öğrencilerimiz başta Erasmus olmak üzere Mevlana, Free-Mover, Bologna ve Farabi gibi çeşitli değişim programları ile gerek yurtiçindeki gerekse de yurt dışındaki anlaşmalı olan Üniversitelere gidebilmektedirler.

Misyon

Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, sorun çözmeye odaklı, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, bilgi teknolojilerine hakim, sosyal ve etik değerleri özümsemiş, bilgili, çağdaş, özgür ve girişimci ruhlu gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Özel sektörün ihtiyaç duyacağı, sektöre yön verebilecek, yetkinlik sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, rekabetçi, sosyal sorumluluk sahibi, yabancı dilde iletişim kurabilen, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, uygulamaya dönük, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan nitelikli insan gücünü yetiştirecek alanında en çok bilinen ve tercih edilen öncü ve lider bir bölüm olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası)
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 20 78
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)