Bölüm Hakkında

Dünya ticaret trendleri doğrultusunda stratejik konumda olan ülkemiz bünyesinde Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü olarak hedefimiz; öğrencilerimize Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi konularında hem teorik anlamda hem de teorinin fiziksel kimlik kazanması için pratik anlamda sektör stajları, uygulama laboratuvarları ve çeşitli kongre ve konferanslar yardımıyla en iyi şekilde eğitim vermek ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek ve sorunlara çözüm getirebilecek nitelikte yetiştirmektir.

Misyon

Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, sorun çözmeye odaklı, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, bilgi teknolojilerine hakim, sosyal ve etik değerleri özümsemiş, bilgili, çağdaş, özgür ve girişimci ruhlu gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Özel sektörün ihtiyaç duyacağı, sektöre yön verebilecek, yetkinlik sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, rekabetçi, sosyal sorumluluk sahibi, yabancı dilde iletişim kurabilen, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, uygulamaya dönük, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan nitelikli insan gücünü yetiştirecek alanında en çok bilinen ve tercih edilen öncü ve lider bir bölüm olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası)
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 20 78
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)