Atlas Kulüp İzmir’deydi!

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrenci kulübü Atlas Kulüp organizatörlüğünde ve bölüm öğretim elemanı Öğr.Gör.İsmail Karayün danışmanlığında, 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde İzmir’in önemli üretim tesislerine ve lojistik işletmelerine teknik gezi düzenlenmiştir. Gezinin ilk günü olan 28 Kasım Perşembe günü ilk durak ülkemizin en önemli ilk 500 işletmesi içerisinde de yer alan Ekol Lojistik Kemalpaşa Antrepo olmuştur. Burada depo dizaynı, depoda kullanılan elleçleme ekipmanları ve raf sistemleri, gümrüklü eşya işlemleri, transit rejim ve diğer gümrük süreçleri ile ilgili bilgiler alınmıştır. Ekol Lojistik ardından, Ege Serbest Bölge içerisinde yer alan Almanya merkezli tekstil ürünleri üreticisi Hugo Boss firmasının üretim tesisi ziyaret edilmiştir. Tesiste öğrencilerimize yönelik firma tanıtımı ve insan kaynakları olarak öğrencilerden mesleki beklentiler aktarıldıktan sonra, tüm üretim bantları ziyaret edilerek üretim lojistiğinin önemli aşamaları birebir incelenmiş ve izlenmiştir. Hammadde tedariği, üretim süreçleri ve fiziksel dağıtımı içeren bütünleşik lojistik yönetimi sürecinin tüm aşamaları uygulamalı olarak incelenmiştir. Gezinin son durağı ise, işlem hacmi ve müşteri çeşitliliği bakımından İzmir’deki en önemli gümrüklü antrepolardan birisi olan Erhanlar Antrepo olmuştur. Burada soğuk hava depolama, tehlikeli madde depolama ve yine gümrüklü eşya işlemleri konularında bilgiler alınmıştır.

                    

                    

0

Misyon

Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, sorun çözmeye odaklı, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, bilgi teknolojilerine hakim, sosyal ve etik değerleri özümsemiş, bilgili, çağdaş, özgür ve girişimci ruhlu gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Özel sektörün ihtiyaç duyacağı, sektöre yön verebilecek, yetkinlik sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, rekabetçi, sosyal sorumluluk sahibi, yabancı dilde iletişim kurabilen, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, uygulamaya dönük, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan nitelikli insan gücünü yetiştirecek alanında en çok bilinen ve tercih edilen öncü ve lider bir bölüm olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası)
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 20 78
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)