Akademik Danışmanlar

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü lisans danışmanlıkları aşağıdaki gibidir:

  1. Sınıf – Öğr. Gör. Dr. Osman YAKIT / Araş. Gör. Artuğ Eren Coşkun
  2. Sınıf – Öğr. Gör. Dr. Beyhan AKAY / Araş. Gör. Hasan Emin GÜRLER
  3. Sınıf – Öğr. Gör. İsmail KARAYÜN / Araş. Gör. Nesrin KOÇ
  4. Sınıf – Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPUZ / Araş. Gör. Irmak DALDIR
0

Misyon

Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, sorun çözmeye odaklı, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, bilgi teknolojilerine hakim, sosyal ve etik değerleri özümsemiş, bilgili, çağdaş, özgür ve girişimci ruhlu gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Özel sektörün ihtiyaç duyacağı, sektöre yön verebilecek, yetkinlik sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, rekabetçi, sosyal sorumluluk sahibi, yabancı dilde iletişim kurabilen, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, uygulamaya dönük, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan nitelikli insan gücünü yetiştirecek alanında en çok bilinen ve tercih edilen öncü ve lider bir bölüm olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası)
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 20 78
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)